Základní údaje

Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.

Jarošov 514
686 11 Uherské Hradiště
IČ: 26913216, DIČ: CZ26913216

TEL: 572 434 211
E-MAIL: sus@sus.uh.cz
WEB: www.sus.uh.cz

Celoroční pohotovost

Máte problém se sjízdností silnic, narazili jste na překážku na silnici I., II. a III. tříd v celém okrese Uherské Hradiště? Volejte naše pracovníky NON STOP

   mobil: 739 918 926

Letní údržba
cialis
Práce v letním období
Podobně jako v zimním období většina prací v letním období se provádí na státní silniční síti (I.třídy, ŘSD Praha) a dále na krajské silniční síti (II. a II. třídy, ŘSZK Zlín).. Počínaje prováděním vysprávek výtluků, sečením trávy, údržbou a opravami propustků, až po údržbu a opravy mostů.
Zabezpečování sjízdnosti na silnicích taky vyžaduje provádění prohlídek silnic, zajištění pohotovostí pro neobvyklé případy, údržbu dopravních značek a směrových sloupků a jejího dopravního zařízení.
Tyto služby jsou doplňovány pracemi pro jiné subjekty, především pro obecní a městské úřady, kde provádíme výstavbu a údržbu chodníků, opravy místních komunikací formou vysprávek obalenou směsí, či metodou TURBO.
Práce v letním období zahrnují tedy celou paletu prací, od údržby, souvislé údržby, až po opravy vozovek, silničního tělesa a silničního příslušenství.
buy MARGIN: 6pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14pt"> 
fiogf49gjkf05
Základní kontakt

Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.

Jarošov 514
686 11 Uherské Hradiště
IČ: 26913216, DIČ: CZ26913216

TEL: 572 434 211                                                                            

E-MAIL: sus@sus.uh.cz
WEB: www.sus.uhwww.sus.uh.cz.cz